ប្រភេទទាំងអស់
EN
ភាពជាប់លាប់សម្រាប់គុណភាពខ្ពស់ និងសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

ទំព័រដើម> ពត៍មាន

បញ្ជីព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍ចំពោះសុវត្ថិភាពការងារអន្តរជាតិទី 100 របស់ប្រទេសចិន
សូមស្វាគមន៍ចំពោះសុវត្ថិភាពការងារអន្តរជាតិទី 100 របស់ប្រទេសចិន

យើងចូលរួមការតាំងពិពណ៌ជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការចូលរួមរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ រង់ចាំជួបអ្នកនៅក្នុងពិព័រណ៍...

ស្វែង​យល់​បន្ថែម